1/Ω -> Millimho

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om 1/Ω till Millimho: 1 1/Ω = 1 000 Millimho [m℧]Räkna om 1/Ω till Millimho:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Konduktans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall '1/Ω'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Millimho [m℧]'.