1/s -> Gigahertz

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om 1/s till Gigahertz: 1 1/s = 0,000 000 001 Gigahertz [GHz]Räkna om 1/s till Gigahertz:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Frekvens'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall '1/s'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Gigahertz [GHz]'.