Årlig gräns (ICRP) -> Gray per timme

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Årlig gräns (ICRP) till Gray per timme: 1 Årlig gräns (ICRP) = 0,000 002 281 542 322 610 1 Gray per timme [Gy/h]Räkna om Årlig gräns (ICRP) till Gray per timme:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Stråldos'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Årlig gräns (ICRP)'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Gray per timme [Gy/h]'.