AbVolt -> Volt

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om AbVolt till Volt: 1 AbVolt [abV] = 0,000 000 01 Volt [V]Räkna om AbVolt till Volt:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Elektrisk spänning'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'AbVolt [abV]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Volt [V]'.