Abcoulomb -> Franklin

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Abcoulomb till Franklin: 1 Abcoulomb [abC] = 29 979 245 368,431 Franklin [Fr]Räkna om Abcoulomb till Franklin:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Elektrisk laddning'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Abcoulomb [abC]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Franklin [Fr]'.