Abfarad -> C/V

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Abfarad till C/V: 1 Abfarad [abF] = 1 000 000 000 C/VRäkna om Abfarad till C/V:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Kapacitans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Abfarad [abF]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'C/V'.