Astronomisk enhet -> Pikometer

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Astronomisk enhet till Pikometer: 1 Astronomisk enhet [AE] = 149 597 870 700 000 000 000 000 Pikometer [pm]Räkna om Astronomisk enhet till Pikometer:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Längd'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Astronomisk enhet [AE]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Pikometer [pm]'.