Räkna om Atommassenhet

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetsomräknare som bl a Atommassenhet kan räknas om med.Räkna om Atommassenhet:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Massa'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Atommassenhet [u]'. Värdet konverteras därefter till alla måttenheter som kalkylatorn kan hantera.