Bar -> Barye

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Bar till Barye: 1 Bar = 1 000 000 Barye [Ba]Räkna om Bar till Barye:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Tryck'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Bar'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Barye [Ba]'.

Bar -> Barye