Barn -> Millibarn

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Barn till Millibarn: 1 Barn [b] = 1 000 Millibarn [mb]Räkna om Barn till Millibarn:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Area'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Barn [b]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Millibarn [mb]'.