Blondel -> Nit

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Blondel till Nit: 1 Blondel = 0,318 309 886 183 79 Nit [nt]Räkna om Blondel till Nit:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Luminans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Blondel'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Nit [nt]'.