Blondel to Stilb

   

  Tal i vetenskaplig notation


Direktlänk till denna räknare:
https://www.enheter.info/Raekna+om+Blondel+till+Stilb.phpHur många Stilb utgör 1 Blondel?

1 Blondel = 0,000 031 830 988 618 379 Stilb [sb] - Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Blondel till Stilb.Räkna om Blondel till Stilb (Blondel till sb):

  1. Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Luminans'.
  2. Ange därefter det värde som du vill konvertera. De grundläggande funktionerna för aritmetik: addition (+), subtraktion (-), multiplikation (*, x), division (/, :, ÷), exponent (^), parentes och π (pi) är alla tillåtna i nuläget.
  3. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Blondel'.
  4. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Stilb [sb]'.
  5. När resultatet visas finns det fortfarande möjlighet att avrunda det till ett visst antal decimaler, när det är rimligt att göra det.


Med denna kalkylator är det möjligt att ange värdet som ska konverteras tillsammans med den ursprungliga måttenheten; till exempel '229 Blondel'. Därmed kan antingen enhetens fullständiga namn eller dess förkortning användas. Sedan bestämmer räknaren kategorin för måttenheten som ska konverteras, i detta fall 'Luminans'. Därefter konverterar den det angivna värdet till alla lämpliga enheter som är kända för det. I resultatlistan kan du också vara säker på att hitta den omvandling du ursprungligen sökt. Alternativt kan värdet som ska konverteras anges enligt följande: '45 Blondel till sb' eller '54 Blondel to sb' eller '31 Blondel -> Stilb' eller '50 Blondel = sb' eller '67 Blondel till Stilb' eller '85 Blondel to Stilb'. För detta alternativ räknar också räknaren ut direkt till vilken enhet det ursprungliga värdet specifikt ska konverteras. Oavsett vilken av dessa möjligheter man använder, sparar den in en besvärlig sökning efter en lämplig listning i långa urvalslistor med otaliga kategorier och otaliga stödda enheter. Allt detta övertas av räknaren och den gör jobbet på en bråkdels sekund.

Dessutom gör kalkylatorn det möjligt att använda matematiska uttryck. Som ett resultat kan inte bara tal beräknas med varandra, som till exempel, '(76 * 96) Blondel'. Olika måttenheter kan också kombineras med varandra direkt i omvandlingen. Det kan till exempel se ut så här: '229 Blondel + 687 Stilb' eller '1mm x 58cm x 83dm = ? cm^3'. Måttenheter som kombineras på detta sätt måste naturligtvis passa ihop och vara meningsfulla i den aktuella kombinationen.

Om en bock har placerats bredvid 'Tal i vetenskaplig notation', kommer svaret visas som en exponentialfunktion. Till exempel, 1,807 530 847 749 ×1028. För denna form av presentation kommer talet att segmenteras till en exponent, här 28, och det faktiska talet, här 1,807 530 847 749. För enheter där möjligheterna att visa tal är begränsade, som till exempel miniräknare, kan man även skriva tal som 1,807 530 847 749 E+28. Det gör särskilt mycket stora och mycket små tal lättare att läsa. Om en bock inte har placerats här, visas resultatet på det vanliga sättet för att skriva tal. För ovanstående exempel skulle det då se ut så här: 18 075 308 477 490 000 000 000 000 000. Oberoende av presentationen av resultaten är den maximala precisionen för denna kalkylator 14 decimaler. Det bör vara tillräckligt noggrant för de flesta tillämpningar.