Bushel dry US -> Ounce fluid US

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Bushel dry US till Ounce fluid US: 1 Bushel dry US = 1 191,574 718 614 7 Ounce fluid USRäkna om Bushel dry US till Ounce fluid US:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Volym'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Bushel dry US'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Ounce fluid US'.