C/s -> Femtoampere

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om C/s till Femtoampere: 1 C/s = 1 000 000 000 000 000 Femtoampere [fA]Räkna om C/s till Femtoampere:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Elektrisk ström'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'C/s'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Femtoampere [fA]'.