Candela -> International candle

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Candela till International candle: 1 Candela [cd] = 0,981 354 268 891 07 International candleRäkna om Candela till International candle:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Ljusstyrka'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Candela [cd]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'International candle'.