Carat -> Megaton

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Carat till Megaton: 1 Carat [ct] = 0,000 000 000 000 205 196 548 333 Megaton [Mt]Räkna om Carat till Megaton:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Massa'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Carat [ct]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Megaton [Mt]'.