Centistokes -> mm²/s

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Centistokes till mm²/s: 1 Centistokes [cSt] = 1 mm²/sRäkna om Centistokes till mm²/s:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Kinematisk viskositet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Centistokes [cSt]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'mm²/s'.