Chain -> Meter

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Chain till Meter: 1 Chain [ch] = 20,116 8 Meter [m]Räkna om Chain till Meter:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Längd'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Chain [ch]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Meter [m]'.