Coulomb -> Amper-sekunders

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Coulomb till Amper-sekunders: 1 Coulomb [C] = 1 Amper-sekunders [As]Räkna om Coulomb till Amper-sekunders:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Elektrisk laddning'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Coulomb [C]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Amper-sekunders [As]'.