Cubic foot per minute to Gallon (fluid, US) per minute

   

  Tal i vetenskaplig notation


Direktlänk till denna räknare:
https://www.enheter.info/Raekna+om+Cubic+foot+per+minute+till+Gallon+fluid+US+per+minute.phpRäkna om Cubic foot per minute till Gallon (fluid, US) per minute (cfm till gpm):

  1. Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Volymflöde'.
  2. Ange därefter det värde som du vill konvertera. De grundläggande funktionerna för aritmetik: addition (+), subtraktion (-), multiplikation (*, x), division (/, :, ÷), exponent , roten ur (√), parentes och π (pi) är alla tillåtna i nuläget.
  3. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Cubic foot per minute [cfm]'.
  4. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Gallon (fluid, US) per minute [gpm]'.
  5. När resultatet visas finns det fortfarande möjlighet att avrunda det till ett visst antal decimaler, när det är rimligt att göra det.


Med denna kalkylator är det möjligt att ange värdet som ska konverteras tillsammans med den ursprungliga måttenheten; till exempel '58 Cubic foot per minute'. Därmed kan antingen enhetens fullständiga namn eller dess förkortning användassom ett exempel, antingen 'Cubic foot per minute' eller 'cfm'. Sedan bestämmer räknaren kategorin för måttenheten som ska konverteras, i detta fall 'Volymflöde'. Därefter konverterar den det angivna värdet till alla lämpliga enheter som är kända för det. I resultatlistan kan du också vara säker på att hitta den omvandling du ursprungligen sökt. Alternativt kan värdet som ska konverteras anges enligt följande: '8 cfm till gpm' eller '54 cfm to gpm' eller '87 Cubic foot per minute -> Gallon (fluid, US) per minute' eller '67 cfm = gpm' eller '88 Cubic foot per minute till gpm' eller '49 cfm till Gallon (fluid, US) per minute' eller '93 Cubic foot per minute to Gallon (fluid, US) per minute'. För detta alternativ räknar också räknaren ut direkt till vilken enhet det ursprungliga värdet specifikt ska konverteras. Oavsett vilken av dessa möjligheter man använder, sparar den in en besvärlig sökning efter en lämplig listning i långa urvalslistor med otaliga kategorier och otaliga stödda enheter. Allt detta övertas av räknaren och den gör jobbet på en bråkdels sekund.

Dessutom gör kalkylatorn det möjligt att använda matematiska uttryck. Som ett resultat kan inte bara tal beräknas med varandra, som till exempel, '(69 * 72) cfm'. Olika måttenheter kan också kombineras med varandra direkt i omvandlingen. Det kan till exempel se ut så här: '58 Cubic foot per minute + 174 Gallon (fluid, US) per minute' eller '83mm x 76cm x 13dm = ? cm^3'. Måttenheter som kombineras på detta sätt måste naturligtvis passa ihop och vara meningsfulla i den aktuella kombinationen.

Om en bock har placerats bredvid 'Tal i vetenskaplig notation', kommer svaret visas som en exponentialfunktion. Till exempel, 8,466 044 490 860 2×1031. För denna form av presentation kommer talet att segmenteras till en exponent, här 31, och det faktiska talet, här 8,466 044 490 860 2. För enheter där möjligheterna att visa tal är begränsade, som till exempel miniräknare, kan man även skriva tal som 8,466 044 490 860 2E+31. Det gör särskilt mycket stora och mycket små tal lättare att läsa. Om en bock inte har placerats här, visas resultatet på det vanliga sättet för att skriva tal. För ovanstående exempel skulle det då se ut så här: 84 660 444 908 602 000 000 000 000 000 000. Oberoende av presentationen av resultaten är den maximala precisionen för denna kalkylator 14 decimaler. Det bör vara tillräckligt noggrant för de flesta tillämpningar.