Cubic foot -> Pint liquid imperial

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Cubic foot till Pint liquid imperial: 1 Cubic foot [ft³] = 49,830 680 581 336 Pint liquid imperial [pt]Räkna om Cubic foot till Pint liquid imperial:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Volym'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Cubic foot [ft³]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Pint liquid imperial [pt]'.