Cubic inch per second -> Kubikmeter per sekund

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Cubic inch per second till Kubikmeter per sekund: 1 Cubic inch per second [in³/s] = 0,000 016 387 064 Kubikmeter per sekund [m³/s]Räkna om Cubic inch per second till Kubikmeter per sekund:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Volymflöde'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Cubic inch per second [in³/s]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Kubikmeter per sekund [m³/s]'.