Deciton -> Decigram

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Deciton till Decigram: 1 Deciton [dt] = 1 000 000 Decigram [dg]Räkna om Deciton till Decigram:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Massa'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Deciton [dt]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Decigram [dg]'.