Dekameter -> Chain

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Dekameter till Chain: 1 Dekameter [dam] = 0,497 096 953 789 87 Chain [ch]Räkna om Dekameter till Chain:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Längd'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Dekameter [dam]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Chain [ch]'.