Dyne-meter -> Kilogram-force-meter

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Dyne-meter till Kilogram-force-meter: 1 Dyne-meter [dynm] = 0,000 001 019 716 212 977 9 Kilogram-force-meter [kgfm]Räkna om Dyne-meter till Kilogram-force-meter:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Vridmoment'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Dyne-meter [dynm]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Kilogram-force-meter [kgfm]'.