Electrostatic unit of charge -> Millicoulomb

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Electrostatic unit of charge till Millicoulomb: 1 Electrostatic unit of charge = 0,000 000 333 564 1 Millicoulomb [mC]Räkna om Electrostatic unit of charge till Millicoulomb:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Elektrisk laddning'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Electrostatic unit of charge'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Millicoulomb [mC]'.

Electrostatic unit of charge -> Millicoulomb