Elektronvolt -> Millijoule

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Elektronvolt till Millijoule: 1 Elektronvolt [eV] = 0,000 000 000 000 000 160 217 733 Millijoule [mJ]Räkna om Elektronvolt till Millijoule:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Energi'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Elektronvolt [eV]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Millijoule [mJ]'.

Elektronvolt -> Millijoule