Fathom - Famn -> Meter

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Fathom - Famn till Meter: 1 Fathom - Famn [fm] = 1,828 8 Meter [m]Räkna om Fathom - Famn till Meter:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Längd'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Fathom - Famn [fm]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Meter [m]'.