Feet per minute -> Nautisk miles per timme

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Feet per minute till Nautisk miles per timme: 1 Feet per minute [fpm] = 0,009 874 738 552 689 9 Nautisk miles per timme [nm/h]Räkna om Feet per minute till Nautisk miles per timme:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Hastighet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Feet per minute [fpm]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Nautisk miles per timme [nm/h]'.