Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Feet per minute till Nautisk miles per timme: 1 Feet per minute [fpm] = 0,009 874 738 552 689 9 Nautisk miles per timme [nm/h]


Räkna om Feet per minute till Nautisk miles per timme