Foot - Fot -> Roman mile

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Foot - Fot till Roman mile: 1 Foot - Fot [ft] = 0,000 206 085 192 697 77 Roman mileRäkna om Foot - Fot till Roman mile:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Längd'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Foot - Fot [ft]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Roman mile'.