Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Foot of mercury till N/dm²: 1 Foot of mercury [ftHg] = 406,366 6 N/dm²


Räkna om Foot of mercury till N/dm²