Foot of mercury -> N/dm²

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Foot of mercury till N/dm²: 1 Foot of mercury [ftHg] = 406,366 6 N/dm²Räkna om Foot of mercury till N/dm²:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Tryck'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Foot of mercury [ftHg]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'N/dm²'.