Foot of water column to Pièze

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:
  Tal i vetenskaplig notation

Direktlänk till denna räknare:
https://www.enheter.info/Raekna+om+Foot+of+water+column+till+Pieze.phpRäkna om Foot of water column till Pièze (ftH2O till pz):

  1. Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Tryck'.
  2. Ange därefter det värde som du vill konvertera. De grundläggande funktionerna för aritmetik: addition (+), subtraktion (-), multiplikation (*, x), division (/, :, ÷), exponent (^), parentes och π (pi) är alla tillåtna i nuläget.
  3. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Foot of water column [ftH2O]'.
  4. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Pièze [pz]'.
  5. När resultatet visas finns det fortfarande möjlighet att avrunda det till ett visst antal decimaler, när det är rimligt att göra det.


Med denna kalkylator är det möjligt att ange värdet som ska konverteras tillsammans med den ursprungliga måttenheten; till exempel '62 Foot of water column'. Därmed kan antingen enhetens fullständiga namn eller dess förkortning användassom ett exempel, antingen 'Foot of water column' eller 'ftH2O'. Sedan bestämmer räknaren kategorin för måttenheten som ska konverteras, i detta fall 'Tryck'. Därefter konverterar den det angivna värdet till alla lämpliga enheter som är kända för det. I resultatlistan kan du också vara säker på att hitta den omvandling du ursprungligen sökt. Alternativt kan värdet som ska konverteras anges enligt följande: '36 ftH2O till pz' eller '98 ftH2O to pz' eller '41 Foot of water column -> Pièze' eller '43 ftH2O = pz' eller '91 Foot of water column till pz' eller '28 ftH2O till Pièze' eller '37 Foot of water column to Pièze'. För detta alternativ räknar också räknaren ut direkt till vilken enhet det ursprungliga värdet specifikt ska konverteras. Oavsett vilken av dessa möjligheter man använder, sparar den in en besvärlig sökning efter en lämplig listning i långa urvalslistor med otaliga kategorier och otaliga stödda enheter. Allt detta övertas av räknaren och den gör jobbet på en bråkdels sekund.

Dessutom gör kalkylatorn det möjligt att använda matematiska uttryck. Som ett resultat kan inte bara tal beräknas med varandra, som till exempel, '(10 * 63) ftH2O'. Olika måttenheter kan också kombineras med varandra direkt i omvandlingen. Det kan till exempel se ut så här: '62 Foot of water column + 186 Pièze' eller '11mm x 33cm x 83dm = ? cm^3'. Måttenheter som kombineras på detta sätt måste naturligtvis passa ihop och vara meningsfulla i den aktuella kombinationen.

Om en bock har placerats bredvid 'Tal i vetenskaplig notation', kommer svaret visas som en exponentialfunktion. Till exempel, 9,999 999 909 ×1020. För denna form av presentation kommer talet att segmenteras till en exponent, här 20, och det faktiska talet, här 9,999 999 909. För enheter där möjligheterna att visa tal är begränsade, som till exempel miniräknare, kan man även skriva tal som 9,999 999 909 E+20. Det gör särskilt mycket stora och mycket små tal lättare att läsa. Om en bock inte har placerats här, visas resultatet på det vanliga sättet för att skriva tal. För ovanstående exempel skulle det då se ut så här: 999 999 990 900 000 000 000. Oberoende av presentationen av resultaten är den maximala precisionen för denna kalkylator 14 decimaler. Det bör vara tillräckligt noggrant för de flesta tillämpningar.


Hur många Pièze utgör 1 Foot of water column?

1 Foot of water column [ftH2O] = 2,988 98 Pièze [pz] - Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Foot of water column till Pièze.