Foot per hour per second -> Knot per second

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Foot per hour per second till Knot per second: 1 Foot per hour per second [fph/s] = 0,000 164 578 854 391 26 Knot per second [kn/s]Räkna om Foot per hour per second till Knot per second:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Acceleration'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Foot per hour per second [fph/s]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Knot per second [kn/s]'.