Foot per second squared to Inch per second squared

   

  Tal i vetenskaplig notation


Direktlänk till denna räknare:
https://www.enheter.info/Raekna+om+Foot+per+second+squared+till+Inch+per+second+squared.phpRäkna om Foot per second squared till Inch per second squared (fps² till ips²):

  1. Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Acceleration'.
  2. Ange därefter det värde som du vill konvertera. De grundläggande funktionerna för aritmetik: addition (+), subtraktion (-), multiplikation (*, x), division (/, :, ÷), exponent , roten ur (√), parentes och π (pi) är alla tillåtna i nuläget.
  3. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Foot per second squared [fps²]'.
  4. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Inch per second squared [ips²]'.
  5. När resultatet visas finns det fortfarande möjlighet att avrunda det till ett visst antal decimaler, när det är rimligt att göra det.


Med denna kalkylator är det möjligt att ange värdet som ska konverteras tillsammans med den ursprungliga måttenheten; till exempel '379 Foot per second squared'. Därmed kan antingen enhetens fullständiga namn eller dess förkortning användassom ett exempel, antingen 'Foot per second squared' eller 'fps2'. Sedan bestämmer räknaren kategorin för måttenheten som ska konverteras, i detta fall 'Acceleration'. Därefter konverterar den det angivna värdet till alla lämpliga enheter som är kända för det. I resultatlistan kan du också vara säker på att hitta den omvandling du ursprungligen sökt. Alternativt kan värdet som ska konverteras anges enligt följande: '22 fps2 till ips2' eller '28 fps2 to ips2' eller '47 Foot per second squared -> Inch per second squared' eller '75 fps2 = ips2' eller '17 Foot per second squared till ips2' eller '69 fps2 till Inch per second squared' eller '54 Foot per second squared to Inch per second squared'. För detta alternativ räknar också räknaren ut direkt till vilken enhet det ursprungliga värdet specifikt ska konverteras. Oavsett vilken av dessa möjligheter man använder, sparar den in en besvärlig sökning efter en lämplig listning i långa urvalslistor med otaliga kategorier och otaliga stödda enheter. Allt detta övertas av räknaren och den gör jobbet på en bråkdels sekund.

Dessutom gör kalkylatorn det möjligt att använda matematiska uttryck. Som ett resultat kan inte bara tal beräknas med varandra, som till exempel, '(82 * 68) fps2'. Olika måttenheter kan också kombineras med varandra direkt i omvandlingen. Det kan till exempel se ut så här: '379 Foot per second squared + 1137 Inch per second squared' eller '47mm x 68cm x 99dm = ? cm^3'. Måttenheter som kombineras på detta sätt måste naturligtvis passa ihop och vara meningsfulla i den aktuella kombinationen.

Om en bock har placerats bredvid 'Tal i vetenskaplig notation', kommer svaret visas som en exponentialfunktion. Till exempel, 8,352 099 923 995 9×1030. För denna form av presentation kommer talet att segmenteras till en exponent, här 30, och det faktiska talet, här 8,352 099 923 995 9. För enheter där möjligheterna att visa tal är begränsade, som till exempel miniräknare, kan man även skriva tal som 8,352 099 923 995 9E+30. Det gör särskilt mycket stora och mycket små tal lättare att läsa. Om en bock inte har placerats här, visas resultatet på det vanliga sättet för att skriva tal. För ovanstående exempel skulle det då se ut så här: 8 352 099 923 995 900 000 000 000 000 000. Oberoende av presentationen av resultaten är den maximala precisionen för denna kalkylator 14 decimaler. Det bör vara tillräckligt noggrant för de flesta tillämpningar.