Foot-pound force per second -> kcal/s

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Foot-pound force per second till kcal/s: 1 Foot-pound force per second [ft-lb/s] = 0,000 323 831 553 532 87 kcal/sRäkna om Foot-pound force per second till kcal/s:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Effekt'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Foot-pound force per second [ft-lb/s]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'kcal/s'.