Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Foot-pound force per second till kcal/s: 1 Foot-pound force per second [ft-lb/s] = 0,000 323 831 553 532 87 kcal/s


Räkna om Foot-pound force per second till kcal/s