Gal -> Foot per hour per second

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Gal till Foot per hour per second: 1 Gal = 118,110 231 570 46 Foot per hour per second [fph/s]Räkna om Gal till Foot per hour per second:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Acceleration'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Gal'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Foot per hour per second [fph/s]'.