Gallon dry US -> Pint dry US

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Gallon dry US till Pint dry US: 1 Gallon dry US = 8 Pint dry USRäkna om Gallon dry US till Pint dry US:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Volym'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Gallon dry US'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Pint dry US'.