Gallon dry US -> Pint liquid US

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Gallon dry US till Pint liquid US: 1 Gallon dry US = 9,309 177 489 177 5 Pint liquid USRäkna om Gallon dry US till Pint liquid US:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Volym'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Gallon dry US'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Pint liquid US'.

Gallon dry US -> Pint liquid US