Gallon imperial -> Ounce fluid US

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Gallon imperial till Ounce fluid US: 1 Gallon imperial [gal] = 153,721 590 464 62 Ounce fluid USRäkna om Gallon imperial till Ounce fluid US:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Volym'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Gallon imperial [gal]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Ounce fluid US'.

Gallon imperial -> Ounce fluid US