Gallon liquid US -> Pint liquid imperial

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Gallon liquid US till Pint liquid imperial: 1 Gallon liquid US = 6,661 393 063 824 5 Pint liquid imperial [pt]Räkna om Gallon liquid US till Pint liquid imperial:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Volym'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Gallon liquid US'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Pint liquid imperial [pt]'.