Gauss -> Millitesla

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Gauss till Millitesla: 1 Gauss [G] = 0,1 Millitesla [mT]Räkna om Gauss till Millitesla:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Magnetisk flödestäthet'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Gauss [G]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Millitesla [mT]'.