Gauss to Pikotesla

   

  Tal i vetenskaplig notation


Direktlänk till denna räknare:
https://www.enheter.info/Raekna+om+Gauss+till+Pikotesla.phpHur många Pikotesla utgör 1 Gauss?

1 Gauss [G] = 100 000 000 Pikotesla [pT] - Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Gauss till Pikotesla.Räkna om Gauss till Pikotesla (G till pT):

  1. Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Magnetisk flödestäthet'.
  2. Ange därefter det värde som du vill konvertera. De grundläggande funktionerna för aritmetik: addition (+), subtraktion (-), multiplikation (*, x), division (/, :, ÷), exponent (^), parentes och π (pi) är alla tillåtna i nuläget.
  3. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Gauss [G]'.
  4. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Pikotesla [pT]'.
  5. När resultatet visas finns det fortfarande möjlighet att avrunda det till ett visst antal decimaler, när det är rimligt att göra det.


Med denna kalkylator är det möjligt att ange värdet som ska konverteras tillsammans med den ursprungliga måttenheten; till exempel '675 Gauss'. Därmed kan antingen enhetens fullständiga namn eller dess förkortning användassom ett exempel, antingen 'Gauss' eller 'G'. Sedan bestämmer räknaren kategorin för måttenheten som ska konverteras, i detta fall 'Magnetisk flödestäthet'. Därefter konverterar den det angivna värdet till alla lämpliga enheter som är kända för det. I resultatlistan kan du också vara säker på att hitta den omvandling du ursprungligen sökt. Alternativt kan värdet som ska konverteras anges enligt följande: '92 G till pT' eller '13 G to pT' eller '10 Gauss -> Pikotesla' eller '61 G = pT' eller '97 Gauss till pT' eller '58 G till Pikotesla' eller '43 Gauss to Pikotesla'. För detta alternativ räknar också räknaren ut direkt till vilken enhet det ursprungliga värdet specifikt ska konverteras. Oavsett vilken av dessa möjligheter man använder, sparar den in en besvärlig sökning efter en lämplig listning i långa urvalslistor med otaliga kategorier och otaliga stödda enheter. Allt detta övertas av räknaren och den gör jobbet på en bråkdels sekund.

Dessutom gör kalkylatorn det möjligt att använda matematiska uttryck. Som ett resultat kan inte bara tal beräknas med varandra, som till exempel, '(25 * 71) G'. Olika måttenheter kan också kombineras med varandra direkt i omvandlingen. Det kan till exempel se ut så här: '675 Gauss + 2025 Pikotesla' eller '38mm x 67cm x 4dm = ? cm^3'. Måttenheter som kombineras på detta sätt måste naturligtvis passa ihop och vara meningsfulla i den aktuella kombinationen.

Om en bock har placerats bredvid 'Tal i vetenskaplig notation', kommer svaret visas som en exponentialfunktion. Till exempel, 1,005 563 262 454 3×1028. För denna form av presentation kommer talet att segmenteras till en exponent, här 28, och det faktiska talet, här 1,005 563 262 454 3. För enheter där möjligheterna att visa tal är begränsade, som till exempel miniräknare, kan man även skriva tal som 1,005 563 262 454 3E+28. Det gör särskilt mycket stora och mycket små tal lättare att läsa. Om en bock inte har placerats här, visas resultatet på det vanliga sättet för att skriva tal. För ovanstående exempel skulle det då se ut så här: 10 055 632 624 543 000 000 000 000 000. Oberoende av presentationen av resultaten är den maximala precisionen för denna kalkylator 14 decimaler. Det bör vara tillräckligt noggrant för de flesta tillämpningar.