Gigaelektronvolt -> Erg

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Gigaelektronvolt till Erg: 1 Gigaelektronvolt [GeV] = 0,001 602 177 33 ErgRäkna om Gigaelektronvolt till Erg:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Energi'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Gigaelektronvolt [GeV]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Erg'.