Gigajoule -> Kilowattimme

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Gigajoule till Kilowattimme: 1 Gigajoule [GJ] = 277,777 777 777 78 Kilowattimme [kWh]Räkna om Gigajoule till Kilowattimme:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Energi'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Gigajoule [GJ]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Kilowattimme [kWh]'.