Gigamho -> Megamho

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Gigamho till Megamho: 1 Gigamho [G℧] = 1 000 Megamho [M℧]Räkna om Gigamho till Megamho:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Konduktans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Gigamho [G℧]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Megamho [M℧]'.