Gigasiemens -> Mikromho

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Gigasiemens till Mikromho: 1 Gigasiemens [GS] = 1 000 000 000 000 000 Mikromho [µ℧]Räkna om Gigasiemens till Mikromho:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Konduktans'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Gigasiemens [GS]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Mikromho [µ℧]'.