Gigaton -> Megadalton

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Gigaton till Megadalton: 1 Gigaton [Gt] = 602 214 129 011 670 000 000 000 000 000 000 Megadalton [MDa]Räkna om Gigaton till Megadalton:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Massa'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Gigaton [Gt]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Megadalton [MDa]'.