Gill imperial -> Gallon dry US

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Gill imperial till Gallon dry US: 1 Gill imperial [gi] = 0,032 251 773 234 022 Gallon dry USRäkna om Gill imperial till Gallon dry US:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Volym'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Gill imperial [gi]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Gallon dry US'.