Gray per timme -> Årlig gräns (ICRP)

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Gray per timme till Årlig gräns (ICRP): 1 Gray per timme [Gy/h] = 438 300 Årlig gräns (ICRP)Räkna om Gray per timme till Årlig gräns (ICRP):

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Stråldos'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Gray per timme [Gy/h]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Årlig gräns (ICRP)'.