Gray per timme -> Nanosievert per timme

Måttenheter-kategori:         

Utgångsvärde:
Utgångsenhet:
Målenhet:

  Tal i vetenskaplig beteckning
Måttenhetskonverteraren kan bl a räkna om Gray per timme till Nanosievert per timme: 1 Gray per timme [Gy/h] = 1 000 000 000 Nanosievert per timme [nSv/h]Räkna om Gray per timme till Nanosievert per timme:

Välj rätt kategori från urvalslistan, i detta fall 'Stråldos'. Ange därefter det värde som du vill konvertera. Från urvalslistan väljer du den enhet som motsvarar det värde som du vill konvertera, i detta fall 'Gray per timme [Gy/h]'. Välj slutligen den enhet du vill att värdet ska konverteras till, i detta fall 'Nanosievert per timme [nSv/h]'.